Gamarjoba-Rasul GULİYEV

Salacaktan Denize-Efe ÇAYLAK

Köprü-Alphan YILMAZMADEN

Beşiktaş – KOLEKTİF

AfroTürk Rüzgarı – Melike Çetin

Metro-Tural RAHMANLİ

Yastiqar-R.GULİYEV

Yastiqar-R.GULİYEV

Soylulaştırma-Ufuk AKARI

Gayri İhtiyari Bakışlar-KOLEKTİF

Rasul Gulivey-Hezeyan

Hıdırellez-Rasul GULİYEV

Gemi-Alphan YILMAZMADEN

Adalet – Ufuk AKARI

Maltepe Mitingi-Kolektif

Tural Rahmanli-Hamam

Referandum-KOLEKTİF

Tuğla Emekçileri-Efe ÇAYLAK

Doğu - Rasul Guliyev

Doğu – Rasul Guliyev

Tural Rahmanli-Ukraine