Gamarjoba-Rasul GULİYEV

Salacaktan Denize-Efe ÇAYLAK

Köprü-Alphan YILMAZMADEN

Beşiktaş – KOLEKTİF

Sınır – Mehmet Üzüm

Metro-Tural RAHMANLİ

Yastiqar-R.GULİYEV

Yastiqar-R.GULİYEV

Soylulaştırma-Ufuk AKARI

Gayri İhtiyari Bakışlar-KOLEKTİF

AfroTürk Rüzgarı – Melike Çetin

Hıdırellez-Rasul GULİYEV

Gemi-Alphan YILMAZMADEN

Adalet – Ufuk AKARI

Maltepe Mitingi-Kolektif

Rasul Gulivey-Hezeyan

Referandum-KOLEKTİF

Tuğla Emekçileri-Efe ÇAYLAK

Doğu - Rasul Guliyev

Doğu – Rasul Guliyev

KAR

Kar- Mehmet Üzüm

Tural Rahmanli-Ukraine

Tural Rahmanli-Hamam