Ufuk AKARI

Ufuk AKARI

1958 yılında Tekirdağ , Mürefte’de doğdu. Pertevniyal Lisesi ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu. Satış ve pazarlama alanında uzun yıllar  çalıştı.  1990’lı  yıllarda  resim ve fotoğrafla ilgilenmeye başladı.
1998-2002 yılları arasında basın müzesi atölyesinde resim çalışmalarına katıldı ve karma resim sergilerinde yer aldı.
Dijital devrimle birlikte fotoğrafa yoğunlaştı. Ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer aldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceleri vardır.2015 yılında iş hayatını sonlandırıp fotoğrafla dolu bir yaşama geçti.
Sokak ve belgesel nitelikli fotoğraf projeleri üretmekte.