Hezeyan

Rasul Guliyev - Hezeyan: Çocukluk, aklın karanlık dönemi gelmeden önceki sesler, görüntüler ve korkulardan ibarettir.